provincie Noord-Brabant provincie gelderland provincie Limburg Nordrhein-Westfalen Interreg Deutschland Nederland EU
niersdal

De rivier de Niers kronkelt door een fraai beekdal; het Niersdal genaamd. Het Niersdal bestaat uit graslanden, natte ruigtes, een ooi- en broekbosje met wilgen en populieren, een nevengeul en amfibiepoelen. Regelmatige bezoekers van het Niersdal zijn reigers en ooievaars, evenals ijsvogels, zwanen, diverse ganzensoorten, eenden, spechten, aalscholvers, roeken en buizerds. Ook bevers hebben intussen het Niersdal als ideaal woon- en foerageergebied ontdekt.