provincie Noord-Brabant provincie gelderland provincie Limburg Nordrhein-Westfalen Interreg Deutschland Nederland EU
Opkomst en ondergang
Het Duits Lijntje heeft een rol gespeeld in de opkomst van het spoorwegnetwerk van Nederland. In 1845 lag de allereerste spoorlijn er en tien jaar later de tweede. Het idee om het Duits Lijntje aan te leggen stamt uit 1867. Twee jaar later is begon men met de bouw ervan. De spoorwegverbinding droeg bij aan de oprichting van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (de NBDS). Het was ongeveer de eerste internationale spoorwegverbinding in Nederland. Doordat de spoorwegen opkwamen, was er meer werkgelegenheid en ontwikkelde de industrie zich enorm. Het Duits lijntje liep langs de afgelegen kleinere dorpjes en steden. Zij profiteerden van de komst van het spoor doordat het zorgde voor ontsluiting en omdat het industrie aantrok. Goed voorbeeld is Page, de oude papierfabriek in Gennep.  
Tijdens zijn bestaan was de NBDS constant in hevige concurrentiestrijd verwikkeld. Meest geduchte concurrent waren de Staats Spoorwegen (SS). Bij de NBDS was sprake van financieel mismanagement. De schulden stapelden zich op. Het doek viel toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De inkomsten verdwenen en het faillissement was onafwendbaar geworden.