provincie Noord-Brabant provincie gelderland provincie Limburg Nordrhein-Westfalen Interreg Deutschland Nederland EU
De historische spoorlijn Duits Lijntje is van grote cultuurhistorische waarde. Het Duits Lijntje doorsnijdt de bebouwde kom aan de zuidkant van Schijndel op een aantal plaatsen. Ter hoogte van bedrijventerrein Duin, steekt het Lijntje de in 1990 aangelegde Structuurweg over om vervolgens achter nieuwbouwwijk Hulzebraak door te gaan. Bij de Europalaan gaat het Duits Lijntje verder richting Boxtel. Het stationsgebouw Schijndel is door de jaren heen bewaard gebleven en thans in gebruik als woonhuis. Ook het toiletgebouw langs de spoorlijn is één van de tastbare overblijfselen van het Duits Lijntje in Schijndel.

De spoorverbinding tussen Schijndel en Boxtel loopt dwars door De Geelders, één van de belangrijkste natuurgebieden van nationaal landschap Het Groene Woud. De ecologische verbindingszone langs het Duits Lijntje tussen Schijndel en Boxtel zal ingericht worden als een droog 'kralensnoer' met heischraal grasland, struweel en bos, met regelmatig open plekken. Dit sluit goed aan bij de oorspronkelijke inrichting en beplanting van het gebied Rooiseheide (grasland, heide, vliegdennen). Dit droog 'kralensnoer' vindt aansluiting met de natte ecologische verbindingszone langs de Beeksche Waterloop. Deze vormt de verbindende schakel tussen natuurgebied De Geelders en de natte natuurparel Wijboschbroek, die door de specifieke omstandigheden voedingsbodem biedt aan bijzondere flora en fauna.

 

Voor meer recreatieve en toeristische informatie over Schijndel kijkt u op www.vvvschijndel.nl.

< Halte terug Volgende halte >